Informacje dotyczące polowań zbiorowych planowanych na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Kobiór