Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w dn. 24 listopada 2019 r. (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu