Obwieszczenia Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.50.2019 z dnia 15 listopada 2019 r.