KOMUNIKAT

W związku z Powiadomieniem o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, Urząd Gminy Suszec informuje, że w dniu 08.11.2019 r. jakość powietrza na obszarze powiatu pszczyńskiego, w tym gminy Suszec będzie dostateczna, zła i okresowo bardzo zła.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc),
  • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.

Zalecane środki ostrożności

Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby wrażliwe powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

 

W związku z powyższym:

  • Urząd Gminy Suszec przeprowadzi kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej,
  • Urząd Gminy Suszec przeprowadzi kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi,
  • zaleca się  ograniczenia stosowania kominków,
  • zaleca się korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast z indywidualnej,

 

                                                                                  Wójt Gminy Suszec

Suszec, dnia 08.11.2019 r.