Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew na terenie Gminy Suszec