ZARZĄDZENIE Nr GPN.0050.19.2019 Wójta Gminy Suszec z dnia 31 października 2019