Szkolenie dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych i placówkach handlowych na terenie Gminy Suszec

Urząd Gminy w Suszcu informuje, że w dniu

18.11.2019 r.

w godzinach 16:00 – 18:00 w Kawiarni „Cafe Gaudi” przy ul. Ogrodowej 22,

w Suszcu (mieszcząca się w GOK-u) odbędzie się szkolenie w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

(harmonogram szkolenia w załączeniu).

W związku z powyższym prosi się o umożliwienie uczestnictwa w szkoleniu wszystkich sprzedawców napojów alkoholowych z danej placówki i lokalu.

Koszty szkolenia pokrywa Urząd Gminy Suszec.