Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz z oznaczeniem części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Suszec położonej Suszcu, przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz Gminnego Ośrodka Sportu w Suszcu na czas nieoznaczony. Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 3 w Urzędzie Gminy Suszec– tel.32 449 30 73.