Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.50.2019 z dn. 23.09.2019 r.