Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Suszec, położonej w Suszcu