Zaproszenie na zebranie wiejskie w sołectwie Kryry

Zaprasza się mieszkańców sołectwa Kryry na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 20 września 2019 r. (piątek) o godz. 1800 w remizo – świetlicy w Kryrach.

Głównym tematem zebrania będzie podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z Funduszu Sołeckiego na 2020 r.

 

                                   Sołtys Sołectwa Kryry

                               Wojciech  Brudek