Ogłoszenie Sołtysa Suszca

Sołtys Sołectwa Suszec zwołuje Zebranie Wiejskie w dniu 12 września 2019 roku (czwartek) o godz.18.00,  które odbędzie się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu w celu uchwalenie Funduszu Sołeckiego na 2020 rok.

W przypadku braku wymaganej liczby mieszkańców (100 osób), zebranie w II terminie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 18.15 bez względu na liczbę zebranych osób.

 

Sołtys Sołectwa Suszec

Grzegorz Dera