OGŁOSZENIE SOŁTYSA SOŁECTWA SUSZEC

Rada Sołecka Suszec informuje mieszkańców Sołectwa Suszec o przyznaniu środków z Budżetu Gminy w ramach  Funduszu Sołeckiego na 2020 rok i prosi mieszkańców sołectwa o zgłaszanie propozycji wniosków zawierające przedsięwzięcia służące mieszkańcom Suszca wraz z uzasadnieniem ich wyboru. Wnioski prosimy składać u sołtysa do 28 sierpnia 2019 roku.

Prawo do uchwalenia wniosku w sprawie przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego przysługuje Zebraniu Wiejskiemu, które odbędzie się w dniu 12 września 2019 roku o godz. 18.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu.

 

Sołtys Sołectwa Suszec                                                                                                            Grzegorz Dera