Nowe wzory Informacji i Deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny

Wójt Gminy Suszec informuje, iż od  01.07.2019 r. zostały wprowadzone przez Ministra Finansów nowe Informacje podatkowe na podatek od nieruchomości, podatek rolny , podatek leśny  dla osób fizycznych , oraz nowe Deklaracje na podatek od nieruchomości, podatek rolny , podatek leśny  dla osób prawnych.

Nowe wzory Informacji i Deklaracji można pobrać na stronach sejmowych:

 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001104

 - podatek od nieruchomości

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001105

- podatek rolny

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001126

- podatek leśny