Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz z oznaczeniem części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Suszec przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu na czas oznaczony powyżej 3 lat. W wykazie znajdują się działki  położone w Suszcu, przeznaczone pod ogrody lub do rolniczego użytkowania. Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 3 – tel. (032)4493073.