ZAKAZ WPROWADZANIA PSÓW NA „GWARUŚ”

Osobom korzystającym z terenów  Ośrodka Rekreacyjnego „GWARUŚ”, przypomina się o obowiązującym całkowitym  zakazie kąpieli oraz o zakazie wprowadzania psów na tereny rekreacyjne, za wyjątkiem psów asystujących i wykorzystywanych w terapiach (Uchwała NR XXXVII/297/2017 Rady Gminy Suszec z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suszec).

Osoby niestosujące się do obowiązujących zakazów zawartych w Regulaminie… będą narażone na sankcje karne. Przypadki stwierdzenia łamania przepisów będą kierowane na policję.

                                                                                 

                                                                                  Wójt Gminy Suszec