Ogłoszenia Wójta Gminy Suszec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie ulicy Pszczyńskiej i Szkolnej w Suszcu

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Suszec ukazało się Ogłoszenia Wójta Gminy Suszec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie ulicy Pszczyńskiej i Szkolnej w Suszcu.

Aby zapoznać się ze szczegółami, kliknij tutaj.