INFORMACJA W/S INKASA PODATKU W GMINIE SUSZEC

Wójt Gminy Suszec informuje, że począwszy od II kwartału 2019 roku we wszystkich sołectwach Gminy Suszec nie będzie możliwości płacenia podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w formie inkasa. Płatności te będzie można uregulować w sposób i na zasadach obowiązujących przy płaceniu innych rachunków i opłat.

Przypomina się również, że podatek należy wpłacać na indywidualne numery rachunków bankowych wskazanych w decyzjach podatkowych bądź nakazach płatniczych.

Wpłaty gotówkowe podatku w kasach Banku Spółdzielczego Żory o/Suszec – bez opłat.