INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW!

W związku z zagrożeniami związanymi z pojawiającymi się niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi (huragan, pożar, powódź) oraz innymi nadzwyczajnymi zagrożeniami dla zdrowia i życia mieszkańców oraz mienia i środowiska, przypominamy o obwiązujących numerach telefonów alarmowych.

Wobec pojawiających się zagrożeń każdy mieszkaniec powinien być przygotowany do działań związanych ze wstępnym zabezpieczeniem się przed grożącym niebezpieczeństwem, wiedzieć co robić w przypadku wystąpienia zagrożenia, jak przygotować się do ewakuacji, jak ułatwić sobie przebywanie w pomieszczeniach przeznaczonych do tymczasowego zakwaterowania. Należy także śledzić na bieżąco prognozy pogody oraz komunikaty i ostrzeżenia, które publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Suszec:

http://bip.suszec.iap.pl/pl/10839/0/ostrzezenia-i-komunikaty.html

http://bip.suszec.iap.pl/pl/11693/0/prognozy-pogody.html

Ewakuacja to natychmiastowa konieczność przemieszczenia ludności z rejonów, w których wystąpiło bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia. W tej sytuacji władze lokalne (organizatorzy ewakuacji) poprzez środki masowego przekazu, stronę internetową Gminy lub jednostki straży pożarnej lub policję powiadomią o sposobach jej przeprowadzenia.

Ewakuując się należy być przygotowanym na trzydniową samowystarczalność i mieć ze sobą niezbędne wyposażenie. Czas, w którym należy się ewakuować zależy od rodzaju zagrożenia. Jeśli zagrożenie można monitorować jest czas na przygotowanie się do ewakuacji. Lecz w większości sytuacji, ewakuującym się starcza czasu jedynie na zabranie najpotrzebniejszych rzeczy.

W przypadku otrzymania informacji o ewakuacji należy podporządkować się poleceniom zawartym w komunikacie oraz bezzwłocznie opuścić miejsce zamieszkania.

W razie ewakuacji należy:

 1. Stawić się do miejsca zbiórki, z którego ewakuowani  będą kierowani do miejsc pobytu lub bezpośrednio udać się do wyznaczonego miejsca ewakuacji.
 2. Odciąć (zamknąć) wszystkie media: prąd, gaz, woda.
 3. Pozamykać okna i drzwi opuszczanego budynku/ lokalu.
 4. Zabrać ze sobą dokumenty tożsamości.
 5. Zabrać niezbędne leki.
 6. Zabrać ze sobą coś do leżenia oraz odzież i bieliznę na zmianę np.: karimata, śpiwór itp.
 7. Zabrać suchy prowiant oraz wodę.
 8. Zabrać telefon komórkowy.
 9. Powiadomić sąsiadów o ewakuacji.
 10. Spędzić zwierzęta do pomieszczeń gospodarskich.

 

TELEFONY ALARMOWE

 

POLICJA

 • 997 lub 112
 • Dzielnicowy Miłosz Klimek (Suszec, Rudziczka) - 723 643 749
 • Dzielnicowy Wojciech Szymura (Mizerów) - 723 644 210
 • Dzielnicowy Radosław Cemor (Kryry, Kobielice, Radostowice)  - 723 643 715

 

STRAŻ POŻARNA

 • 998 lub 112

 

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O.

 • 32/ 212 42 14
 • 723 665 663 (tel. alarmowy całodobowy)

 

POGOTOWIE RATUNKOWE

 • 999 lub 112

 

POGOTOWIE GAZOWE

 • 992
 • 32/ 210 33 14

 

POGOTOWIE ENERGETYCZNE

 • 991
 • 32/ 210 37 00