Pierwsze posiedzenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Informuję, że na mocy Postanowienia Komisarza Wyborczego w Bielsku -Białej Nr 68/2019 z dnia 6 maja 2019 r. zostały powołane  Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie Suszec.

W zawiązku z powyższym dnia 13 maja 2019  r. (poniedziałek) w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Suszcu przy ul. Lipowej 1, o godzinie 16.00 odbędzie się pierwsze posiedzenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

Tematem posiedzenia będzie wybór przewodniczącego i  z-cy przewodniczącego komisji oraz  przeprowadzenie szkolenia na temat zadań i trybu pracy komisji.