Zaproszenie do udziału w zebraniu wiejskim w Radostowicach

Zapraszamy mieszkańców do udziału w zebraniu wiejskim w Radostowicach, które odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej w Radostowicach. Głównym tematem zebrania będzie omówienie zmian przedsięwzięć i zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego oraz podjęcie stosownej uchwały.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego zebrania.
  2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.
  3. Omówienie zmian przedsięwzięć i zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego .
  4. Podjęcie uchwały, w sprawie zmiany uchwały nr 4/2018 zebrania wiejskiego sołectwa Radostowice z dnia 19.09.2018 r. w sprawie uchwalenia wniosku w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego.
  5. Sprawy porządkowe.
  6. Zakończenie zebrania.