Dyżur Dyrektora Biura MZK

Grażyna Kuczera, p.o. dyrektora Biura MZK będzie do dyspozycji pasażerów w każdy czwartek w godz. od 8:00 do 9:00 – Po kilku tygodniach pracy w MZK jestem przekonana, że osoby korzystające
z komunikacji powinny mieć możliwość bezpośredniego spotkania ze mną i zgłaszania ważnych dla nich spraw – mówi Grażyna Kuczera. Dodaje, że każdy sygnał zostanie przeanalizowany, a osoba zainteresowana otrzyma odpowiedź pisemną lub telefoniczną. Pierwszy dyżur 9 maja. Ze względów organizacyjnych, wskazane jest wcześniejsze, telefoniczne zgłoszenie swojej obecności pod nr 32 476 34 74.