Kurs "Podstawy obsługi komputera" dla dorosłych 50+

Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu organizuje nieodpłatny kurs "Podstawy obsługi komputera" dla dorosłych 50+. Planowane rozpoczęcie w kwietniu, zakończenie w czerwcu 2019 r. Zajęcia odbywać się będą 2 x w tygodniu, w godzinach popołudniowych (17.oo - 19.oo).
Zapisy:
- bezpośrednio w GBP w Suszcu, ul. Ogrodowa 22
- e-mailowo: gbp@suszec.pl
- telefonicznie 32/44 88 692

Serdecznie zapraszamy.