ZEBRANIE WIEJSKIE W RUDZICZCE

Zapraszamy mieszkańców do udziału w zebraniu wiejskim w Rudziczce, które odbędzie się w dniu        14 marca 2019 r. o godz. 17:00 w remizo – świetlicy w Rudziczce, którego głównym  tematem będzie omówienie zmian przedsięwzięć i zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego oraz podjęcie stosownej uchwały.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego zebrania.
  2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.
  3. Omówienie zmian przedsięwzięć i zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego .
  4. Podjęcie uchwały, w sprawie zmiany uchwały nr 3/2019 zebrania wiejskiego sołectwa Rudziczka z dnia 5 lutego 2019 r.  w sprawie uchwalenia wniosku w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego.
  5. Sprawy porządkowe.
  6. Zakończenie zebrania.