Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Suszcu