Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla mieszkańców Gminy Suszec w zakresie upowszechniania kultury fizycznej