Zawiadomienie o posiedzeniach komisji Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej

7 grudnia  (piątek) godz. 15.00

 

Posiedzenie Komisji Finansów

3 grudnia (poniedziałek) godz. 15.00

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa

6 grudnia (czwartek) 14.30

 

Posiedzenie Komisji Oświaty

5 grudnia  (środa) godz. 14.30