Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Wójt Gminy Suszec  podaje do publicznej  wiadomości wykaz z oznaczeniem części nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.  Przedmiotem najmu będą pomieszczenia użytkowe wraz z prawem korzystania z ogólnodostępnych pomieszczeń komunikacyjnych w budynku  stanowiącym własność Gminy Suszec położonym w Suszcu przy ul. Wyzwolenia 2. Pomieszczenia  przeznaczone są  na prowadzenie indywidualnej praktyki stomatologicznej. Planowane  jest zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Suszec, pok. nr 3 – tel.  (032)4493075.