PODZIĘKOWANIA

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Suszec!

Dziękuję bardzo za Państwa udział w wyborach samorządowych. Szczególnie serdeczne podziękowania składam tym wszystkim, którzy obdarzyli mnie swoim zaufaniem i oddali głos na moją osobę.

Dziękuję również wszystkim kandydatom z listy mojego komitetu wyborczego, którzy wyrazili chęć decydowania o przyszłości naszej Małej Ojczyzny.

Jednocześnie wyrażam nadzieję, że nasza praca w rozpoczętej właśnie kadencji przyczyni się do licznych sukcesów Gminy Suszec oraz pełnego wykorzystania jej potencjału.

Marian Pawlas

Wójt Gminy Suszec