Zmiana terminów polowań zbiorowych na terenie OHZ Nadleśnictwa Kobiór

Nadleśnictwo Kobiór informuje o zmianach terminów polowań zbiorowych na terenie OHZ Nadleśnictwa Kobiór, Obw. Łow. Nr 145 i 146 w sezonie łowieckim 2018/2019. Konieczność zmian wynikła m.in. z wprowadzenia Rozporządzeniem MSWiA czasowego zakazu noszenia broni na terenie województwa śląskiego.