Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Wójt Gminy Suszec  podaje do publicznej  wiadomości wykaz z oznaczeniem części nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat. Przedmiotem najmu będzie część piwnicy w budynku stanowiącym własność Gminy Suszec położonym w Suszcu przy ul. Wyzwolenia 2, przeznaczona na eksploatację szafy telekomunikacyjnej. Planowane  jest zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą  . Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Suszec, pok. nr 3 – tel.  (032)4493075.