Sprzedaż drewna pozyskanego z lasów położonych w Kryrach w oddziale 2b, na działce nr 2177/77 ” i w Suszcu w oddziale 1a, na działce nr 1150/37