Zebrania sołeckie w sprawie Funduszu Sołeckiego

Zapraszamy mieszkańców do udziału w zebraniach wiejskich, których  tematem będzie omówienie podziału środków z Funduszu Sołeckiego na 2019 r.

Spotkania odbędą się według następującego harmonogramu:

 

  1. Suszec13.09.2018 r. godz. 17:00 – Sala GOK
  2. Radostowice19.09.2018 r. godz. 17:00 – Szkoła Podstawowa
  3. Mizerów  - 25.09.2018 r. godz. 18:00 – Remizo-świetlica
  4. Kryry – 26.09.2018 r. godz. 18:00 – Remizo – świetlica

  5. Kobielice – 18.09.2018 r. godz. 17:00 Szkoła Podstawowa

  6. Rudziczka  - 21.09.2018 r. godz. 17:00 – Remizo-świetlica