OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Suszec z dnia 31 lipca 2018 r.

Wójt Gminy Suszec stosownie do art. 42b ust. 1e ustawy z dnia 22 marca 2018 r.                  o zmianie ustawy – Prawo Łowieckie oraz niektórych  innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 651) informuje, że książka ewidencji pobytu myśliwych  na polowaniu indywidualnym na terenie obwodu łowieckiego „HUBERTUS” wyłożona jest w Orzeszu, przy ulicy Pisarka 30 u Pana Franciszka Oczadło.

Udostępnienie wszystkim zainteresowanym informacji z książki  ewidencyjnej pobytu na polowaniu indywidualnym w zakresie zgodnym z art. 42b ust. 1d  ustawy Prawo łowieckie jest możliwe po złożeniu stosownego wniosku.