Zwrot podatku akcyzowego

Informuje się  rolników, że  od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2018 r. - można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT albo ich kopiami, potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od dnia 1 lutego do  dnia 31 lipca 2018 r.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego dostępne są w urzędzie gminy, pokój Nr 6 (Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa).