Wykaz nieruchomości

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz z oznaczeniem części działek gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz organizacji pożytku publicznego Polski Czerwony Krzyż pod ustawienie kontenerów do zbiórki odzieży używanej na okres do 3 lat.  Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 3 – tel. (032)4493073.