Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz z oznaczeniem działek gruntowych stanowiących własność Gminy Suszec przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu na czas oznaczony powyżej 3 lat. W wykazie znajdują się działki  położone w Kobielicach, Rudziczce, Mizerowie, Kryrach, Suszcu i Radostowicach. Działki przeznaczone są do rolniczego użytkowania lub do użytkowania zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 3 – tel. (032)4493073