Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wójt Gminy Suszec informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Suszec, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. W wykazie znajduje się działka o pow. 0,1886 ha oznaczona nr 1213/131 położona w Mizerowie w rejonie ul. Nadrzecznej, przeznaczona zgodnie z mpzp pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy zagrodowej i tereny łąk i pastwisk. Działka nie spełnia wymogów samodzielnej działki budowlanej.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Suszec pok. nr 3 – tel. (032)4493073