Godziny funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Informuje, się wszystkich zainteresowanych mieszkańców,

 że PSZOK jest czynny:

  

OKRES  LETNI

   od 1 maja do 30 września

 

         wtorki i piątki      w godz. 15.00 - 20.00

            środy             w godz. 8.00  - 18.00

             soboty           w godz.  8.00 - 15.00

OKRES ZIMOWY

      od 1 października do 30 kwietnia

 

       wtorki i piątki        w godz. 15.00 -18.00

środy                w godz. 10.00 - 18.00

              soboty               w godz. 8.00 - 13.00

             

za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

 

Odpady komunalne należy dostarczać do PSZOK-u w wyżej podanych  terminach.

Od 1 lutego obowiązują nowe zasady oddawania odpadów zielonych (trawa, liście, gałęzie), których ilość jest limitowana i wynosi  nie więcej niż 0,5 m3 na posesję na miesiąc. Odpady zielone można dostarczać w workach brązowych lub luzem