Kurs komputerowy w GBP w Suszcu

GBP w Suszcu przypomina o organizowanym kursie komputerowym – bezpłatnym, dla osób 50+. Zajęcia odbywają w bibliotece w Suszcu, 2 razy w tygodniu w godzinach od 17.00 do 19.30. Kurs rozpoczął się już 8 maja br., ale są jeszcze ostatnie wolne miejsca i możliwe jest dołączenie do grup (grupa I: wtorek, czwartek; grupa II: środa, piątek).

Kurs „Podstawy obsługi komputera” zostanie poszerzony o kurs edukacji finansowej dot. bezpiecznego i świadomego korzystania z usług finansowych, a zorganizowany będzie w ramach Projektu „O finansach… w bibliotece – 5 edycja” realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Zgłoszenia chętnych przyjmowane są w bibliotece w Suszcu oraz tel. 32/4488692 lub e-mailowo: gbp@suszec.pl

Zapraszamy do uczestnictwa.