NOWE INDYWIDUALNE NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Szanowni mieszkańcy,

w związku z wdrożeniem systemu płatności masowych, Referat Finansów Publicznych Urzędu Gminy Suszec uprzejmie informuje o nadaniu indywidualnych numerów rachunków bankowych podatnikom podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz właścicielom nieruchomości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowy indywidualny numer rachunku bankowego podatnicy podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego otrzymali w nakazie płatniczym lub decyzji podatkowej na rok 2018 a właściciele nieruchomości w zawiadomieniu z dnia 04.04.2018 r o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Numer rachunku bankowego obowiązujący w latach ubiegłych jest nadal aktywny i wpłaty dokonane na dotychczasowy rachunek będą nadal przyjmowane i księgowane, jednakże z uwagi na wdrożenie płatności masowych uprzejmie prosi się o wpłacanie już na nowy indywidualny numer rachunku bankowego.

Przypominamy, że terminowe wpłaty podatku i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchronią Państwa przed koniecznością naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz ewentualnych kosztów upomnień lub kosztów egzekucyjnych.

Terminy płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych upływają:

I rata  -  15 marca,  

II rata -  15 maja,

III rata - 15 września, 

IV rata - 15 listopada.

 

Terminy płatności podatku od nieruchomości od osób prawnych upływają:  w styczniu – w dniu 31 stycznia, od lutego do grudnia  - 15 dnia każdego miesiąca.

Terminy płatności podatku rolnego od osób prawnych upływają:

I rata - 15 marca,    II rata - 15 maja,    III rata - 15 września,    IV rata - 15 listopada.

Terminy płatności podatku leśnego od osób prawnych upływają: 15 dnia każdego miesiąca.

 

Terminy uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływają:

- do 24 marca br.  za I kwartał,                                                 

- do 24 czerwca br.  za II kwartał,

- do 24 września br.  za III kwartał,                                           

- do 24 grudnia br.  za IV kwartał.

 

Wyjaśnienia w sprawie księgowań dokonanych wpłat powyższych zobowiązań udzielane będą pod numerem telefonu:

- podatek 32-449-30-59,

- odpady komunalne 32-449-30-52.