Informacja dla mieszkańców gminy nt. monitorowania zagrożenia afrykańskim pomorem świń na terenie woj. śląskiego

W związku z występującym na terenie Polski zagrożeniem afrykańskim pomorem świń wystąpiła konieczność podejmowania w województwie śląskim działań zapobiegawczych, w tym monitorowania zagrożenia. Choroba przenoszona jest najczęściej przez dzikie zwierzęta poprzez kontakt ze szczątkami padłych zwierząt, oraz przez ludzi. Szybka lokalizacja i utylizacja padłych dzików pozwoli na zminimalizowanie źródła zakażenia  chorobą. 

Odnalezienie padłych dzików lub ich szczątków należy koniecznie zgłaszać do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pszczynie pod numerami telefonów:

1)      (32) 4492332

2)      (32) 4492333

w dni robocze w godzinach od 730 do 1530

lub na adres e-mail: pczk-pszczyna@katowice.uw.gov.pl

W dni wolne od pracy oraz w dni robocze po godz. 1530 informacje należy przekazywać pod   nr telefonu (32) 4493700 lub na  adres e-mail:  straz@pszczyna.kppsp.gov.pl

Urząd Gminy Suszec