Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wójt Gminy Suszec informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Suszec, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. W wykazie znajduje się działka o pow. 0,0274 ha oznaczona nr 2674/18 położona w Radostowicach między ulicami Dębową i Sosnową przeznaczona zgodnie z mpzp pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka jest zabudowana. Działka nie spełnia wymogów samodzielnej działki budowlanej.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Suszec pok. nr 3 – tel. (032)4493073.