Nieodpłatny kurs „Podstawy obsługi komputera” dla osób dorosłych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Suszcu

Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu organizuje nieodpłatny kurs „Podstawy obsługi komputera” dla osób dorosłych, powyżej 50 r.ż.  Jednak w kursie mogą wziąć udział również osoby młodsze(które ukończyły 35 lat) pochodzące z tych samych gospodarstw domowych (wspólnie prowadzące domowe finanse).

Planujemy przyjęcie 20 kursantów (w tym 4. młodszych wiekowo), zapewniamy stanowiska komputerowe, ale mile nam będzie także widzieć uczestników z własnymi laptopami.

Zajęcia rozpoczną się w maju, odbywać się będą w godzinach popołudniowych (wstępnie 2 razy w tygodniu) i trwać będą ok. 2,5 godz.

Kurs „Podstawy obsługi komputera” zostanie poszerzony o kurs edukacji finansowej dot. bezpiecznego i świadomego korzystania z usług finansowych, a zorganizowany będzie w ramach

Projektu „O finansach… w bibliotece – 5 edycja” realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.