Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Aktualności

Treść

Wójt Gminy Suszec informuje zainteresowanych mieszkańców, że od 1 maja  do 30  września  można dostarczać popiół  we własnym zakresie do PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW w SUSZCU przy ul. Ogrodowej 2 w godzinach  jego otwarcia (tj. w środy od godz. 1000   do godz. 1800 oraz  w  soboty od godz. 800  do  godz.1300).

Selektywnie zebrany popiół (niezanieczyszczony innymi odpadami) należy   dostarczać we własnych pojemnikach (np. w workach) a następnie samodzielnie przesypać  do oznakowanego kontenera przeznaczonego wyłącznie na ten odpad.

Uwaga!

Dostarczonego popiołu nie można wrzucać do kontenera wraz z pojemnikiem (np. z  workiem). 

1807413