Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Menu

Aktualności

Treść

Wójt Gminy Suszec informuje, że w czerwcu 2016 r. Urząd Gminy Suszec przeprowadzi III etap odbioru wyrobów zawierających azbest, zdeponowanych  na nieruchomościach położonych  w gminie Suszec. Przypomina się zainteresowanym, że etap ten obejmie   posesje ujęte  w ,,Programie usuwania wyrobów zawierających azbest terenu Gminy Suszec na lata 2013– 2032”.  Jeśli wyroby azbestowe zalegają na posesjach a nie zostały dotychczas zinwentaryzowane, można zgłosić ten fakt  telefonicznie do Urzędu Gminy Suszec pod nr  32 4493071  w terminie do końca kwietnia br.                                          

2036473