Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Apel Wójta Gminy Suszec

Treść

Wójt Gminy Suszec przestrzega mieszkańców naszej gminy przed niesprawdzonymi firmami bądź stowarzyszeniami, pojawiającymi się  na naszym rynku usług pod różnymi nazwami, oferując zainteresowanym  dofinansowanie w ramach ogólnopolskiego programu ,,Czyste Powietrze”. Stowarzyszenia te oferują mieszkańcom dofinasowania  do wymiany źródeł ciepła bądź innych ekologicznych rozwiązań grzewczych. Gmina Suszec nie rekomenduje działań żadnych firm/stowarzyszeń, których warunki dofinasowania  nie zawsze są korzystne dla mieszkańców. Przed podpisaniem umowy o dofinasowanie  należy bardzo dokładnie sprawdzić wiarygodność firmy/stowarzyszenia, żeby nie zostać oszukanym. Ponadto zawsze trzeba analizować zapisy umowy, a szczególnie wynikające z niej zobowiązania finansowe, inne obowiązki i odpowiedzialność. Rzecznik Praw Konsumenta działający na terenie Powiatu Pszczyńskiego rozwiązuje problemy związane z nieuczciwą konkurencją. Powiatowy Rzecznik Konsumentów  mieści się w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10 (Starostwo Powiatowe), (32) 4492328.

Nadmieniam też, że funkcjonuje nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Przysługują one osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Zapisy na poradę przyjmowane są pod numerem telefonu (32) 4492378.

Działania  w ramach ogólnopolskiego programu ,,Czyste Powietrze” na terenie Województwa Śląskiego prowadzi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  w Katowicach. Wnioski o dofinasowanie dostępne są na stronie internetowej funduszu,  należy je składać bezpośrednio w WFOŚiGW,  ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice bądź  w wersji elektronicznej poprzez aplikację internetową (https://portal.wfosigw.katowice.pl).

 

2042694