Apel Wójta Gminy Suszec

Wójt Gminy Suszec przestrzega mieszkańców naszej gminy przed niesprawdzonymi firmami bądź stowarzyszeniami, pojawiającymi się  na naszym rynku usług pod różnymi nazwami, oferując zainteresowanym  dofinansowanie w ramach ogólnopolskiego programu ,,Czyste Powietrze”. Stowarzyszenia te oferują mieszkańcom dofinasowania  do wymiany źródeł ciepła bądź innych ekologicznych rozwiązań grzewczych. Gmina Suszec nie rekomenduje działań żadnych firm/stowarzyszeń, których warunki dofinasowania  nie zawsze są korzystne dla mieszkańców. Przed podpisaniem umowy o dofinasowanie  należy bardzo dokładnie sprawdzić wiarygodność firmy/stowarzyszenia, żeby nie zostać oszukanym. Ponadto zawsze trzeba analizować zapisy umowy, a szczególnie wynikające z niej zobowiązania finansowe, inne obowiązki i odpowiedzialność. Rzecznik Praw Konsumenta działający na terenie Powiatu Pszczyńskiego rozwiązuje problemy związane z nieuczciwą konkurencją. Powiatowy Rzecznik Konsumentów  mieści się w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10 (Starostwo Powiatowe), (32) 4492328.

Nadmieniam też, że funkcjonuje nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Przysługują one osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Zapisy na poradę przyjmowane są pod numerem telefonu (32) 4492378.

Działania  w ramach ogólnopolskiego programu ,,Czyste Powietrze” na terenie Województwa Śląskiego prowadzi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  w Katowicach. Wnioski o dofinasowanie dostępne są na stronie internetowej funduszu,  należy je składać bezpośrednio w WFOŚiGW,  ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice bądź  w wersji elektronicznej poprzez aplikację internetową (https://portal.wfosigw.katowice.pl).