Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Uchwała antysmogowa - co należy wiedzieć?

Treść

Od 2017 roku obowiązują  nowe przepisy w zakresie eksploatacji instalacji (kotłów, pieców i kominków), w których następuje spalanie paliw stałych. Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. tzw. antysmogową,  zakazuje spalania węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych   z jego  wykorzystaniem, mułów węglowych i flotokoncentratów oraz ich mieszanek, biomasy stałej, której wilgotność przekracza 20 procent. W przypadku montażu urządzeń na paliwo stałe w nowych budynkach uchwała zobowiązuje mieszkańców do instalacji  kotłów spełniających klasę 5 według normy PN-EN 303-5:2012. Wprowadzone zostały również daty graniczne wymiany starych kotłów węglowych, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 r. w zależności od wieku urządzenia:

  • powyżej 10 lat do 31.12.2021 r.,
  • od 5 do 10 lat do 31.12.2023 r.,
  • poniżej 5 do 31.12.2025 r.,
  • spełniający wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN_EN 303-5:2012 do 31.12.2027 r. 

Zapisy uchwały dotyczące kominków mówią, że od 1 stycznia 2023 r. muszą one osiągnąć sprawność 80 % lub posiadać elektrofiltr.

Spalanie wilgotnego drewna jest mniej wydajne energetycznie, gdyż część energii spalania zostaje zużyta na odparowanie wilgoci. Wilgotnego drewna spala się nawet dwukrotnie więcej, co przekłada się na wyższe koszty ogrzewania. Im większa zawartość wody w drewnie opałowym, tym niższa temperatura spalania, a to oznacza brak całkowitego spalania części lotnych – niespalone gazy uciekają przez komin do powietrza, a smoła i sadza osadzają się w kominie i na wymienniku kotła, obniżając dodatkowo jego sprawność i przyspieszając korozję.

2042701