Kontrola kotłowni

Informujemy, że realizując zapisy uchwały antysmogowej podjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego w 2017 r. na terenie naszej gminy prowadzone są przez dzielnicowych policji  kontrole kotłowni, których celem jest sprawdzenie, czy mieszkańcy ogrzewają swoje domostwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kontrole  te są prowadzone  głównie w związku z interwencjami zgłaszanymi przez  mieszkańców jak również wyrywkowo, zwłaszcza  po  zawiadomieniu  gminy  przez  Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach o przekroczeniach w powietrzu wartości dopuszczalnych pyłu zawieszonego i substancji  rakotwórczych. Kontrola dotyczy głównie spalania śmieci jak również typu pieca i jakości stosowanego opału.

 Wszelkie  zjawiska związane z unoszeniem się dymu z palenia odpadów na powierzchni ziemi jak również niepokojąco dławiące  dymy kominów należy zgłaszać do dzielnicowych policji na numer telefonu 723 643 715 lub 723 644 210.