Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Palenie śmieci

Treść

Palenie śmieci w piecach centralnego  ogrzewania, które niestety nadal ma miejsce, jest  procederem, który sprawia, że powietrze, którym oddychamy, jest naszpicowane truciznami, uszkadzającymi i niszczącymi nasze zdrowie, szczególnie dzieci.

Odpowiedzialność za taki karygodny, wręcz przestępczy, sposób postępowania ponoszą  właściciele budynków, którym wydaje się, że paląc odpady oszczędzają. Nic bardziej błędnego. To totalna  bezmyślność i brak odpowiedzialności.

Pamiętajmy, że podczas spalania  tworzyw sztucznych i innych odpadów emitowane są do atmosfery,  a także osiadają na naszych glebach, toksyczne substancje, powodując nie tylko  zatrucie środowiska, ale przede wszystkim ludzi. To bezpośrednia przyczyna niebywałego wzrostu chorób nowotworowych, szczególnie u dzieci.

Czas eliminować ludzi, którzy przyczyniają się do tego, że nasze środowisko zamienia się w ruinę, niszczą zdrowie swoje i sąsiadów. Jeszcze raz przypominamy o przestrzeganiu zasad współżycia i właściwą gospodarkę śmieciami. Za  spalanie śmieci w kodeksie  wykroczeń są przewidziane  sankcje karne. Od miesiąca listopada będziemy wyrywkowo przeprowadzać kontrole wraz z policją na losowo wybranych posesjach, ulicach, dotyczące gospodarki śmieciowej. Ponadto, każde  zgłoszenie mieszkańca, sąsiada będzie analizowane i posesje podejrzane o proceder spalania śmieci będą poddane szczególnej kontroli. Czy w XXI wieku ktokolwiek z nas może się zasłaniać nieświadomością, będąc zalewany  codziennie zewsząd informacjami, apelami itd. o szkodliwości palenia niewłaściwymi paliwami w tym szczególnie śmieciami. 

1307485